Type Here to Get Search Results !

Felsefe Nedir

 FELSEFE

Metin Bobaroğlu

Platon’dan günümüze insanı felsefe yapmaya yönelten şey, onun kendisini bir aradurum içerisinde görmüş olmasıdır. İnsan kendisini çevreleyen doğa ile kendisini aşan sonsuzluk (Tanrı) arasında kalmıştır. İnsanın bu arada kalmışlığı, Platonve Aristoteles’ten  beri  hep  bir şaşkınlık  ve  merak  konusu  olmuştur.  Bu  merak,  nesne,  olgu,  olay  ve  evren  bilmecesi karşısında olduğu kadar, insanın kendi iç dünyası için de duyulmuştur. Felsefe tarihini oluşturan olumlu olumsuz tüm çözüm denemeleri, hep bu arada kalmışlığı kavramaya yöneliktir. Bu temel durumdan hareketle pek çok felsefi sav ileri sürülmüş ve çeşitli düşünce disiplinleri oluşmuştur.Felsefe, insan kültürünün kökenlerinde yer alan ve onunla birlikte ortaya çıkmış bir olgu ya dagörüngü (fenomen) değildir. Oldukça geç dönemlerde ortaya çıkmış ve insan kültürüne sonradan katılmıştır. 

Bir başka deyişle felsefe; insan kültürünün belli bir aşamasında, insanın kendisini, evreni, içinde  yaşadığı  çevreyi  bilmek  ve  anlamak  için  duyduğugereksinimi  karşılamak  üzere başvurulan bir düşünme ve yansıma (refleksiyon) olarak ortaya çıkmıştır. Varolanların  varlığı,  anlamı  ve  nedeni  üzerine  sorularla  başlamış,  önceleri  dinin  ve söylencelerin  (mitos)  yanıtladığı  bu  sorular,  eleştirel  bir  düşünce  ve  gözlemin  konusu yapılınca felsefe doğmuştur.

Felsefe sözcüğü Grekçe kökenlidir ve asıl anlamlarını günlük (pratik) yaşamda bulan iki sözcükten oluşur.· Sophia, her şeyden önce beceri, yapabilme gücü ve zekâ anlamlarına gelir. Onun taşıdığı bilmeve bilgelik anlamları ikincildir. Greklerin “Sophos”dan ilk anladıkları şey beceri ve iktidar sahibi kişidir. Sophist öncelikle yaşam deneyimi olan yetkin kişi demektir ve giderek bilge kişi anlamını da kazanmıştır.

· Philos ise, dost, arkadaş, seven demektir.·  Birleşik  olarak  da Philosoph(filo-zof),  öncelikle  deneyimli  olmaya  istekli,  sonra  da (yapabilmek için) bilmeye sevgi ve ilgi duyan kişidir.· Düşünce hareketi eş deyişle Felsefe “Philo-Sophia”, günümüzde Bilgi severlik, Bilgelik sevgisi veBilgi dostluğu olarak da kullanılmaktadır.

Türk İslam Ansiklopedisi

Grekçe “sevgi” anlamına gelen fila ile “hikmet” anlamına gelen sofiadan oluşan ve “hikmet sevgisi” demek olan filasofia kelimesi Arapça’ya felsefe şeklinde geçmiştir. Milâttan önce VII. yüzyıla kadar, varlığın ilkeleri üzerinde düşünen ve varlık hakkında genel bir teori ortaya koyanlara “hakîm” anlamında sofos (bilge) denmekte iken, anlatıldığına göre ilk defa Pisagor insana sofos denemeyeceğini, çünkü gerçekte sofosun Allah olduğunu ileri sürmüş, insanın ise ancak fila-sofos olacağını söylemiştir. O dönemden sonra varlığı daha derinden kavrayıp tutarlı bir şekilde yorumlayanlara filasofos (hikmeti seven) denmiş ve bu kelime Arapça’ya feylesûf (çoğulu felâsife) olarak geçmiştir. Tarihte bu unvanla anılan ilk düşünürün ise Thales olduğu bilinmektedir.
Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.